POLSKI  ENGLISH

W tym dziale zamieszczamy informacje o zorganizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (lub przynajmniej z jego udziałem) konferencjach z zakresu Etyki zawodu policjanta. Każda konferencja jest przyporządkowana do któregoś z tematów, zestawionych na stronie Tematy konferencji. Pełna lista konferencji, uporządkowanych chronologicznie, mieści się na stronie Spis konferencji. Znajdowaniu informacji o określonych konferencjach służy też Wyszukiwarka, pozwalająca przeszukiwać je według roku, w którym zostały przeprowadzone oraz według terminów kluczowych.