POLSKI  ENGLISH

ETYKA INŻYNIERYJNA / ETYKA TECHNIKI - Kazusy
Na tej stronie chcemy zamieszczać kazusy należące do etyki inżynieryjnej / etyki techniki. Każdy kazus ilustruje któryś z tematów, zestawionych na stronie Tematy kazusów. W niektórych przypadkach kazusy związane z jakimś tematem głównym są również przyporządkowane określonym tematom podrzędnym, zestawionym na podstronie, do której odsyła ten temat główny. Chronologiczna lista kazusów, podzielonych na polskie i zagraniczne, mieści się na stronie Spis kazusów. Wyodrębnianiu określonych grup kazusów służy też Wyszukiwarka, która pozwala przeszukiwać kazusy według terminów kluczowych (zestawionych w postaci indeksu), według przedziału czasowego, w którym one się mieszczą, a także według kraju, w którym się wydarzyły.