POLSKI  ENGLISH

ETYKA PRAWNICZA - Kazusy
Harris przeciwko McRae - komentarz

Orzeczenie Harris v. McRae stanowi przykład daleko idącego ograniczenia faktycznej możności realizacji konstytucyjnego uprawnienia kobiet do aborcji. Jakkolwiek wykonywanie zabiegów aborcji nie może być ograniczane za pomocą narzędzi prawa karnego, to Sąd Najwyższy przyznał władzom publicznym możność stosowania instrumentów o charakterze administracyjno-prawnym, skutkujących brakiem możności wykonania zabiegu nawet w sytuacji, w której byłby on konieczny z medycznego punktu widzenia.

Komentarz przygotował Michał Araszkiewicz