POLSKI  ENGLISH

ETYKA WOJSKOWA - Kazusy
Beal przeciwko Doe - komentarz

Wyrok Beal v. Doe stanowi przełom w linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w sprawach aborcyjnych. Jakkolwiek Sąd nie neguje prawa kobiet do aborcji, to jednocześnie sankcjonuje wydawanie przez władze stanowe takich regulacji, które ograniczają realne szanse uboższych kobiet na poddanie się zabiegowi. Linia ta będzie kontynuowana w dalszych wyrokach Sądu.

Komentarz przygotował Michał Araszkiewicz