POLSKI  ENGLISH

ETYKA W BIOTECHNOLOGII - Kazusy
„Planned Parenthood” przeciwko Danforth - komentarz

Orzeczenie w sprawie Planned Parenthood v. Danforth zawiera istotne szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące treści konstytucyjnego prawa kobiety do aborcji. Kluczowe znaczenie mają przy tym decyzje Sądu odnośnie do wymogów zgody innych osób na wykonanie zabiegu.

Komentarz przygotował Michał Araszkiewicz