POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHOLOGII - Kazusy
Fałszywe wspomnienia - opis

W latach 90. XX wieku społeczeństwem amerykańskim wstrząsnęła lawina pozwów sądowych dotyczących molestowania seksualnego w dzieciństwie. Oskarżenia płynęły od kobiet 20, 30 i 40-letnich, które podczas sesji terapii psychoanalitycznej „odzyskiwały” wspomnienia traumatycznych przeżyć z dzieciństwa, najczęściej dotyczących wykorzystywania seksualnego, gwałtów, ale także uczestniczenia w praktykach satanistycznych, kanibalizmie i innych równie okrutnych czynnościach. Według interpretacji psychoanalitycznej wyparte wspomnienia traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa leżą u podłoża zaburzeń nerwicowych. Psychoterapeuci pomagali klientkom „odzyskiwać” głęboko ukryte wspomnienia, które następnie stanowiły wyjaśnienie wszelkich problemów jakie w dorosłym życiu doświadczały klientki. Wspomnienia te dotyczyły najczęściej okresu dzieciństwa, choć zdarzały się przypadki „odzyskania” pamięci zdarzeń mających miejsce np. w 6 miesiącu życia (Jagodzińska, 2008). Warto zwrócić uwagę, że przed wizytą u psychoterapeuty klientki nigdy nie podejrzewały, że mogły paść ofiarą np. molestowania seksualnego. Nie miały żadnych wspomnień dotyczących takich wydarzeń, nie były w stanie przypomnieć sobie – bez pomocy terapeuty czy hipnotyzera – żadnych momentów mogących wskazywać, że ich ojciec czy inna bliska osoba z rodziny krzywdziły je w dzieciństwie. Po wniesieniu sprawy do sądu również oskarżeni nie przyznawali się do winy, śledczy natomiast nie mogli znaleźć dowodów potwierdzających prawdziwość zeznań klientek psychoterapeutów.

Opracowano na podstawie: • Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia. Tom I. Taszów: Biblioteka Moderatora. • Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Helion.