POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHOLOGII - Kazusy
Kontakt o charakterze seksualnym z pacjentem - opis

Donna Palazzolo w latach 1992 – 1995 uczęszczała na regularną psychoterapię do psychiatry Johna Ruggiano. Doktor trzykrotnie przy różnych okazjach próbował dotykać swojej pacjentki w sposób mający znamiona molestowania seksualnego. Pierwsza sytuacja, która wzbudziła niepokój pacjentki, miała miejsce pod koniec sesji terapeutycznej w drugim roku odbywania się terapii: kiedy pacjentka wstała, by opuścić gabinet po zakończeniu spotkania, dr Ruggiano podszedł do niej i objął ją rękami w talii. Pacjentka pośpiesznie opuściła gabinet. Kolejne dwuznaczne zachowanie psychiatry miało miejsce na początku jednej z kolejnych sesji terapeutycznych. Doktor podszedł do pacjentki od tyłu, położył jej ręce na ramionach, a następnie przycisnął swoje genitalia do jej ud. Za trzecim razem psychiatra zapytał pacjentkę, czy w jej karcie choroby nie znajduje się żadna wzmianka wskazująca na to, że potrzebuje ona, aby ją przytulić lub pocałować. Pacjentka stanowczo odpowiedziała „nie”, po czym wstała, aby opuścić gabinet psychiatryczny. Psychiatra podszedł do niej, objął ją na wysokości ramion i przytulił do siebie. Pacjentka odepchnęła go i wybiegła z gabinetu.

Palazzolo oskarżyła Ruggiano o molestowanie seksualne w czasie sesji terapeutycznych oraz o pogwałcenie Violence Against Women Act. Prawo to pozwala m.in. kobietom pozywać do sądu napastników dopuszczających się przestępstw na tle seksualnym. Sąd uznał, iż brak jest dowodów na to, że psychiatra użył kiedykolwiek przymusu lub przemocy wobec swojej pacjentki, więc oskarżenia o molestowanie seksualne zostały oddalone.

Opracowano na podstawie:

Palazzolo przeciwko Ruggiano, U.S. S. Ct. For the District of Rhode Island (February 24, 1998)