POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHOLOGII - Kazusy
Przywilej terapeutyczny - opis

27 czerwca 1991 roku policjantka Mary Lu Redmond została wezwana na przedmieścia Chicago. Na miejscu zdarzenia zastała dwóch kłócących się ze sobą mężczyzn. Po chwili jeden z nich wyciągnął nóż i ruszył w pościg za drugim mężczyzną, który zobaczywszy broń w ręku kolegi, zaczął uciekać. Redmond krzyknęła: „Stać, policja!”, jednak z powodu braku reakcji strzeliła do mężczyzny z nożem, aby zapobiec zabójstwu. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Policjantka przeżywała wiele trudnych emocji związanych ze śmiercią mężczyzny, w końcu zgłosiła się do psychoterapeutki Karen Beyer po pomoc. W międzyczasie krewni zastrzelonego wytoczyli jej proces, twierdząc, że policjantka złamała jego konstytucyjne prawa poprzez nieadekwatne do sytuacji użycie siły. Oskarżyciel zażądał notatek i nagrań z sesji psychoterapeutycznych oraz chciał, aby Beyer złożyła zeznanie dotyczące przebiegu terapii Redmond. Terapeutka odmówiła wykonania obu czynności, stwierdzając, że ucierpi na tym przymierze terapeutyczne z klientką oraz zostanie złamana tajemnica zawodowa. Sędzia odrzucił ten argument.

Opracowano na podstawie: Koocher, G.P., Keith-Spiegel, P. (2008). Ethics in psychology and the mental health professions. Oxford: Oxford University Press [Privilege str. 195]