POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHOLOGII - Kazusy
Doe kontra Roe - opis

Jane Doe uczęszczała na psychoterapię prowadzoną przez psychiatrę, Joan Roe. Osiem lat po zakończeniu psychoterapii Doe przeczytała książkę, którą opublikowała jej lekarka wraz ze swoim mężem, psychologiem, Peterem Poe. W książce pacjentka odnalazła bardzo dokładny opis swojego przypadku, włącznie z diagnozą oraz opisem problemów związanym z rozpadem jej małżeństwa, a także uczuciami i myślami dotyczącymi tego problemu. W książce równie szczegółowo opisane były inne przypadki pacjentów Roe. Doe pozwała do sądu psychoterapeutkę. Podczas procesu Roe broniła się twierdząc, że uzyskała zgodę pacjentki na opublikowanie jej historii w książce, jednak zgoda ta została wyrażona jedynie ustnie, w związku z czym nie posiada żadnego dokumentu poświadczającego prawdziwość jej słów.

Opracowano na podstawie: Moline, M.E., Williams, G.T., Austin, K.M. (1998). Documenting Psychotherapy. Essentials for Mental Health Pactitioners. Sage Publications.