POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHOLOGII - Kazusy
Cutter kontra Brownbridge - opis

Newell Cutter przez okres kilku lat uczęszczał na psychoterapię do Roberta Brownbridge’a. Psychoterapeuta zapewnił klienta na początku procesu terapii, że wszelkie uzyskane od niego informacje będą poufne i nie zostaną przekazane osobom trzecim. W trakcie sprawy rozwodowej żona Cutter’a poprosiła Brownbridge’a o opinię psychologiczną na temat problemów emocjonalnych męża. Brownbridge opisał wyniki diagnozy klienta wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przebiegu sesji terapeutycznych. Cutter oskarżył terapeutę o złamanie tajemnicy zawodowej. Brownbridge bronił się, twierdząc, że spostrzegał klienta jako agresywnego, więc miał obowiązek prawny powiadomienia żony o grożącym jej niebezpieczeństwie.