POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHOLOGII - Kazusy
Schaffer kontra Spicer - opis

Betty Schaffer rozwiodła się z mężem w lipcu 1965 roku, jednak przez następne 4 lata walczyła w sądzie o opiekę nad trójką dzieci. Pani Schaffer oskarżyła swojego terapeutę o złamanie zasady zachowywania tajemnicy zawodowej, gdyż ujawnił on przed sądem historię jej problemów psychicznych. Spicer bronił się twierdząc, że pani Schaffer zrzekła się prawa do poufności w momencie kiedy występowała jako świadek podczas rozwodu.

Sąd uznał, że terapeuta nie miał prawa wyjawić informacji uzyskanych podczas rozmowy ze swoją pacjentką – tym samym dopuścił się naruszenia tzw. przywileju terapeutycznego.

Opracowano na podstawie: Moline, M.E., Williams, G.T., Austin, K.M. (1998). Documenting psychotherapy: Essentials for mental health practitioners. SAGE.