POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHOLOGII - Kazusy
Natura miłości - opis

Harlow, obserwując w laboratorium zachowania młodych rezusów, zauważył ich silne przywiązanie do miękkich koców, którymi były wyściełane ich klatki. Małpki często leżały przytulone do koców oraz reagowały agresją na próby zabrania wyściółek do pralni. Jednocześnie Harlow spostrzegł, że rezusy, których klatki nie były wyściełane żadnym materiałem, rozwijały się gorzej. Na tej podstawie wysunął hipotezę mówiącą, że noworodki – podobnie jak młode małpy – aby zdrowo się rozwijać, potrzebują miłości matki, która nie ogranicza się tylko do zaspokajania podstawowych potrzeb biologicznych (takich jak np. pożywienie). Równie ważny jest dotyk i poczucie bliskości opiekuna. Aby potwierdzić swoje przewidywania postanowił przeprowadzić badania na małpach. Zbudował dwie zastępcze „matki” dla młodych rezusów: miękka „matka” – zbudowana z drewna lalka, pokryta tkaniną frotte oraz posiadająca żarówkę, która dawała ciepło, oraz druciana „matka” – również posiadała żarówkę dającą ciepło, jednak nie była wyściełana miłym w dotyku materiałem. Obie „matki” wyposażone były w butelki imitujące pierś poprzez które młode małpki mogły pobierać pokarm. Małpki podzielono w taki sposób, aby 4 z nich pobierały pokarm tylko od „matki” miękkiej, a pozostałe 4 od „matki drucianej”, jednak wszystkie 8 małpek miało możliwość przytulania się do dowolnej „matki”. Przez 165 dni rejestrowano ile czasu młode małpki spędzają z „matkami”. Wyniki badania były jednoznaczne: wszystkie małpki wolały przytulać się do „matki” miękkiej, także te, które były karmione przez drucianą.

Harlow postanowił wprowadzić dodatkowe manipulacje eksperymentalne. M.in. chciał zbadać, do której „matki” będą biegły małpki w sytuacji zagrożenia. Zaczął umieszczać w klatce przedmioty wywołujące lęk u zwierząt, np. pluszowego misia grającego na bębenku. Wystraszone rezusy przylegały kurczowo zawsze do miękkiej „matki”, nawet jeśli były karmione przez „matkę” drucianą. Gdy zmieniano warunki eksperymentalne i umieszczano małpki w klatce tylko z matką „drucianą”, w sytuacji lęku kuliły się przerażone i ssały kciuk lub biegały od jednego przedmiotu do drugiego, wrzeszcząc. Innym przykładem dodatkowej manipulacji były tzw. otwarte badania terenowe. Polegały one na umieszczaniu małpek w nieznanym im otoczeniu pełnym przedmiotów, które wywołują ich zainteresowanie (np. pogięte kartki papieru). Harlow badał jak zachowują się rezusy, kiedy w owym pomieszczeniu znajduje się miękka „matka” lub „druciana” matka. Wyniki badania pokazały, że małpki są znacznie bardziej skore do eksplorowania nieznanego sobie terenu, jeżeli wiedzą, że w pobliżu znajduje się miękka „matka”, do której mogą się przytulić w chwili niepokoju czy niepewości.

Opracowano na podstawie: Harlow, H.F. (1958). The nature of love. American Psychologist, 13, s. 673-685.

Oryginalny tekst: Harlow, H.F. (1958). The nature of love. American Psychologist, 13, s. 673-685.