POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHOLOGII - Kazusy
Dekapitacja szczura - opis

W 1924 roku w Uniwersytecie Minnesota młody absolwent psychologii, Carney Landis, zastanawiał się, czy każdy człowiek okazuje emocje w ten sam sposób, czy może istnieją różnice indywidualne lub płciowe w zakresie ekspresji emocji. Zaprojektował eksperyment mający na celu zbadanie jego przypuszczeń. Osobami badanymi było 12 mężczyzn, 12 kobiet oraz 1 trzynastoletni chłopiec.

Eksperyment podzielony został na kilkanaście faz, podczas których osoby badane wykonywały czynności mające na celu wywołanie określonej reakcji emocjonalnej. Przy pomocy czarnego pisaka Landis narysował na twarzy każdego uczestnika linie, które miały pomóc mu w ustaleniu, jaka część twarzy uczestniczy przy wyrażaniu danej emocji. Osoby badane między innymi słuchały różnego rodzaju muzyki, wąchały rozmaite zapachy (w tym nieprzyjemne dla węchu), oglądały obrazy pornograficzne, zdjęcia ukazujące ludzi cierpiących na różnego rodzaju choroby skórne itp. Jednak kulminacją badania było ostatnie zadanie. Osoby badane zostały poproszone, aby przy pomocy noża obcięły szczurowi głowę. Większość uczestników odmówiła wykonania tego zadania. Wtedy eksperymentator ściął zwierzęciu głowę na ich oczach i obserwował reakcję emocjonalną. Osoby, które zgodziły się na uśmiercenie szczura, najczęściej nie potrafiły zrobić tego humanitarnie, często więc zwierzę długo cierpiało zanim uczestnik pozbawił je głowy.

Korzyścią poznawczą z eksperymentu było ustalenie, że każda osoba ma charakterystyczny zakres reakcji mimicznych, które powtarzają się w różnych sytuacjach. Landis uznał, że język mimiki można podzielić na dwie osobne części: część, która ma na celu przekazywanie informacji o naszych emocjach innym osobom oraz część, która przynależy do repertuaru reakcji charakterystycznych dla danego człowieka.

Opracowano na podstawie: Landis, C. (1924). Studies of Emotional Reactions, II., General Behavior and Facial Expression. Journal of Comparative Psychology, 4(5), 447-509.

Oryginalny tekst: Landis, C. (1924). Studies of Emotional Reactions, II., General Behavior and Facial Expression. Journal of Comparative Psychology, 4(5), 447-509.