POLSKI  ENGLISH

O "Działach etyki"

Podstawową częścią serwisu INCET jest moduł „Działy etyki”. Składa się on ze strony wyjściowej, na które oprócz niniejszej instrukcji mieści się Lista działów, oraz odpowiedniej ilości stron szczegółowych, poświęconych poszczególnym działom.

Na każdej stronie szczegółowej znajduje się system odnośników do różnych zbiorów informacji dotyczących danego działu etyki, mieszczących się albo w obrębie serwisu INCET, albo w bazach Internetowego Serwisu Filozoficznego Diametros, albo na pewnych stronach zewnętrznych. Te zbiory informacji są wyróżniane na podstawie dwóch kryteriów: według tematu i według kategorii danych. Tak np. na stronie Bioetyka / Etyka medyczna znajdą się między innymi takie tematy jak aborcja, eutanazja, transplantacja, a każdemu z nich mogą być przyporządkowane takie kategorie danych jak „linki”, „literatura”, „teksty”, „debaty” ... Konkretne zbiory informacji można więc wyszukiwać albo wychodząc od klas tematycznych, zestawionych na podstronie Tematy, albo też wybierając odpowiednią kategorię danych, występującą w lewym menu. Tak np. zbiór linków przywołujących strony na temat aborcji można wyróżnić albo jako podzbiór w obrębie tematycznej klasy Aborcja, albo jako podzbiór w kategorii Linki.