POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Bazy ISF Diametros
Ogólne

Bioetyka / Etyka medyczna
Polskie instytucje
Zagraniczne instytucje
Towarzystwa
Czasopisma
Bazy danych
Bibliografie
Studia bioetyczne


Personel medyczny a pacjent

Personel medyczny a pacjent

Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna

Organizacja systemu lecznictwa

Organizacja systemu lecznictwa

Alokacja zasobów

Podział środków medycznych
      Artykuły w języku polskim
      Artykuły w języku angielskim

Ochrona praw pacjenta

Prawa pacjenta

Przegląd stron zagranicznych
Wstęp, Organizacje, Dokumenty, Konferencje, Artykuły, Książki, Encyklopedie, Kazusy
Przegląd stron krajowych
Strony ogólne, Instytucje i organizacje, Dokumenty i akty prawne, Prezentacja książek, Artykuły, Kazusy

Prawa osób niepełnosprawnych

Prawa dzieci

Prawa osób starszych

Prawa osób z zaburzeniami psychicznymi

Prawa osób z zaburzeniami psychicznymi

Prawa osób dotkniętych demencją

Prokreacja

Aborcja

Reprodukcja medycznie wspomagana

Diagnostyka prenatalna

Śmierć i umieranie

Śmierć i umieranie
     Strony w języku polskim,
     Strony w języku angielskim

Definicja śmierci

Baza linków w serwisie Diametros

Rezygnacja z podtrzymywania życia

Baza linków serwisu Diametros

Testament życia

Baza linków serwisu Diametros

Eutanazja i wspomagane samobójstwo

Baza linków w serwisie Diametros

Genetyka

Genetyka
      Polskie organizacje i instytucje
      Międzynarodowe instytucje i organizacje
      Wybrane zagraniczne instytucje i organizacje
      Kodeksy etyczne
      Dokumenty zagraniczne
      Dokumenty polskie
      Bibliografie/wyszukiwarki
      Zagraniczne bazy tekstów i linków
      Polskie bazy tekstów
      Czasopisma
      Zagadnienia szczegółowe
        Klonowanie
        Testy genetyczne oraz poradnictwo genetyczne

Inżynieria genetyczna

Biotechnologia i bioróżnorodność

Diagnostyka genetyczna

Testy genetyczne oraz poradnictwo genetyczne

Terapia genowa

Terapia genowa

Model ludzkiego genomu

Human Genome Project

Eugenika

Eugenika