POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
W tym dziale zamieszczamy kazusy z zagranicznej i polskiej praktyki medycznej. Każdy kazus ilustruje któryś z tematów, zestawionych na stronie Tematy kazusów. W niektórych przypadkach kazusy związane z jakimś tematem głównym (np. „aborcja”) są również przyporządkowane określonym tematom podrzędnym (np. „zagrożenie życia lub zdrowia matki”), zestawionym na podstronie, do której odsyła ten temat główny. Chronologiczna lista kazusów, podzielonych na polskie i zagraniczne, mieści się na stronie Spis kazusów. Wyodrębnianiu określonych grup kazusów służy też Wyszukiwarka, która pozwala przeszukiwać kazusy według terminów kluczowych (zestawionych w postaci indeksu), według przedziału czasowego, w którym one się mieszczą, a także według kraju, w którym się wydarzyły.