POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Bazy ISF Diametros
Świadoma zgoda

Świadoma zgoda
      Instytucje polskie
      Instytucje zagraniczne
      Artykuły w języku polskim
      Artykuły w języku angielskim
      Prawo polskie
      Prawo międzynarodowe

Informacje od pacjenta

Informacje dla pacjenta

Poufność danych

Poufność danych

Odmowa świadczeń i klauzula sumienia

Odmowa świadczeń

Etyka badań medycznych

Eksperymenty medyczne na ludziach
        Strony ogólne
        Organizacje i instytucje
        Raporty, artykuły i inne teksty
        Deklaracje, akty prawne i wskazania
        Różne
      Neuroetyka
        Strony ogólne
        Organizacje i instytucje
        Różne

Badania na zwierzętach

Eksperymenty na zwierzętach

Przegląd stron zagranicznych
Przegląd stron krajowych

Badania z użyciem ludzkich tkanek

Badania z użyciem ludzkich tkanek

Przegląd stron zagranicznych
Przegląd stron krajowych

Badania na ludzkich embrionach i komórkach macierzystych

Badania na ludzkich embrionach i komórkach macierzytstych

Przegląd stron zagranicznych
Przegląd stron krajowych

Badania kliniczne

Przegląd stron zagranicznych,
Przegląd stron krajowych

Intensywna terapia

Choroby zakaźne

Transplantologia

Transplantacja
      Polskie strony ogólne
      Zagraniczne strony ogólne
      Artykuły w języku polskim
      Artykuły w języku angielskim
      Zagraniczne zbiory zasad

Ginekologia i położnictwo

Neonatologia i pediatria

Opieka neonatalna

Genetyka kliniczna

Geriatria i opieka nad osobami w podeszłym wieku

Neurologia

Prawa osób dotkniętych demencją

Psychiatria i ochrona zdrowia psychicznego

Ochrona przed bólem i opieka paliatywna

Paliatywna sedacja

Badania nad bólem

BADANIA NAD BÓLEM – WYTYCZNE, STANDARDY, STANOWISKA

 

  1. DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE

International Association for the Study of Pain (IASP): Committee on Ethical Issues of the International Association for the Study of Pain: Ethical Guidelines for Pain Research in Humans [strona internetowa] [adres www: https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1213] [dostęp: 23.02.2019].

International Association for the Study of Pain (IASP): IASP: IASP Guidelines for the Use of Animals in Research [strona internetowa] [adres www: https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1217] [dostęp: 23.02.2019].

 

  1. DOKUMENTY KRAJOWE

Stany Zjednoczone 

American Pain Society (APS): APS, Ethical Principles for Pain-Related Animal Research, Ethical Principles for Pain-Related Clinical Research [w:] Code of Ethics, [strona internetowa] [adres www: http://americanpainsociety.org/about-us/code-of-ethics/overview] [dostęp: 23.02.2019].

 

  1. TEKSTY PRZEGLĄDOWE DOTYCZĄCE WYTYCZNYCH

Compagnone C., Schatman M. E., Rauck R. L. i in. (2017) Past, Present, and Future of Informed Consent in Pain and Genomics Research: Challenges Facing Global Medical Community [w:] Pain practice, 17(1), s. 8-15.

Tannenbaum J. (1999) Ethics and Pain Research in Animals [w:] ILAR Journal, 40(3), s. 97-110.

Zdrowie publiczne

Błąd lekarski

Błąd lekarski
     Strony w języku polskim
    
 Strony w języku angielskim
     Strony w języku francuskim
 

Etyka pielęgniarska

Przegląd stron zagranicznych,
Przegląd stron krajowych,

Etyka farmaceutyczna

Etyka farmaceutyczna

Przegląd stron zagranicznych Przegląd stron krajowych