POLSKI  ENGLISH

Na tej stronie zamieszczamy ekspertyzy i opinie, przygotowane przez lekarzy i innych specjalistów opieki zdrowotnej. Każdy tekst nawiązuje do którejś z tematycznych grup problemów z zakresu bioetyki / etyki medycznej, zestawionych w rubryce Tematy ekspertyz. Pełna lista ekspertyz i opinii, uporządkowanych alfabetycznie według nazwisk ich autorów, mieści się w rubryce Spis ekspertyz. Wyodrębnianiu określonych grup tekstów służy też Wyszukiwarka, która pozwala przeszukiwać ekspertyzy i opinie według terminów kluczowych (zarówno rzeczowych, jak osobowych).