POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHIATRII - Kazusy
>Aspekty prawne

Przymusowa hospitalizacja chorych psychicznie - opis

komentarz

Kenneth Donaldson cierpiał na schizofrenię. Jego ojciec obawiał się, że z powodu omamów syn będzie stwarzał zagrożenie dla siebie i bliskich, dlatego skierował go do szpitala psychiatrycznego. Donaldson był hospitalizowany przez piętnaście lat. W tym czasie niejednokrotnie wysyłał prośby o możliwość kontynuowania leczenia w domu, podkreślając, że nie otrzymuje żadnej konkretnej formy pomocy w szpitalu (nie była stosowana wobec niego psychoterapia), nie stanowi zagrożenia dla siebie i innych oraz ma rodzinę i przyjaciół, którzy zobowiązują się przejąć nad nim opiekę. Co więcej, Donaldson wskazywał, że personel szpitala zachowuje się agresywne wobec niego i innych pacjentów.

Donaldson wniósł skargę przeciwko kuratorowi szpitala, który twierdził, że działał w dobrej wierze i zgodnie z prawem stanowym. Dodał, że w jego ocenie Donaldson nie był w stanie samodzielnie funkcjonować poza szpitalem. Ostatecznie sąd zasądził odszkodowanie w wysokości 10 000 dolarów dla pacjenta za przymusowe zamknięcie go w szpitalu bez leczenia.

Opracowano na podstawie: Koocher, G.P., Keith-Spiegel, P. (2008). Ethics in psychology and the mental health professions. Oxford: Oxford University Press [The Right to Refuse Treatment str. 114]