POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHIATRII - Kazusy
>Aspekty prawne

Estelle kontra Smith - opis

komentarz

Smith został oskarżony o morderstwo. Oskarżyciel ogłosił, że będzie się domagał kary śmierci. James P. Grigson, psychiatra, został jako biegły poproszony o ocenę stanu psychicznego oskarżonego. Po 90-minutowym wywiadzie orzekł, że Smith może stanąć przed sądem i wziąć odpowiedzialność za swój czyn. Smith został postawiony przed sądem i osądzony. Odnośnie zasadzenia kary śmierci toczyło się osobne postępowanie. Ewentualna możliwość ponownego popełnienia morderstwa była jednym z czynników branych pod uwagę przy zasądzaniu tej kary. Ponownie poproszono Grigsona o ocenę agresywnych skłonności Smitha. Bazując na wynikach poprzedniego badania psychiatra orzekł, że oskarżony przejawia silne skłonności agresywne i stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Sąd orzekł karę śmierci dla Smitha.

Opracowano na podstawie: Koocher, G.P., Keith-Spiegel, P. (2008). Ethics in psychology and the mental health professions. Oxford: Oxford University Press [Practitioners in the Legal System str. 472]