POLSKI  ENGLISH

ETYKA W PSYCHIATRII - Kazusy
>Aspekty prawne

Leczenie wstrząsami elektrycznymi - opis

komentarz

Pani McCall, żona i matka trojga dzieci, zaczęła odczuwać narastające zmęczenie, miała problemy z koncentracją oraz pamięcią. Dodatkowo nachodziły ją myśli o ogromnym osamotnieniu, oraz zaczęła odczuwać lęk związany z jej objawami. Jednak nie chciała udać się do lekarza w obawie, że skieruje ją na przymusowe leczenie. Ostatecznie po interwencji członków rodziny będących w kontakcie z lekarzem rodzinnym, została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym. Zwiększyło to jej poczucie osamotnienia oraz pojawiło się uczucie zdrady ze strony najbliższych – podjęła nieudaną próbę samobójczą. Lekarze zaproponowali jej terapię wstrząsami elektrycznymi, pani McCall wyraziła na nią zgodę. Po trzech miesiącach w czasie których przeszła serię zabiegów, zaczęła czuć, że wraca jej chęć do życia. Z dnia na dzień czuła się coraz lepiej , zaczęła mieć poczucie, że znów „jest sobą”. Po rekonwalescencji wróciła do domu, do rodziny.

Opracowano na podstawie: Carson, R.C., Butcher, J.N., Mineka, S. (2003). Psychologia zaburzeń (vol. 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne [s. 907 – 908: Studium przypadku: jedno z pierwszych doniesień o leczeniu wstrząsami elektrycznymi].