POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Tematy
Przekaz informacji medycznych
  | kazusy | orzeczenia |


   Informacje od pacjenta
      Prawdomówność pacjenta
   Informacje dla pacjenta
      Mówienie prawdy pacjentowi
   Informacje o pacjencie
      Poufność danych
      Poświadczenie nieprawdy