POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Tematy
Ochrona przed bólem i opieka paliatywna
  | linki | artykuły | akty prawne | opinie i dyskusje | przeglądy problemów | kazusy | ekspertyzy |


   Prawo do ulgi w cierpieniu
   Użycie środków odurzających
   Paliatywna sedacja
   Hospicja domowe
   Badania nad bólem