POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Opinie i dyskusje
W sprawie paliatywnej sedacji
Internetowa dyskusja zorganizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“ (maj 2014)

Zbigniew Zylicz – Sedacja paliatywna

Włodzimierz Galewicz – Paliatywna sedacja – pytania etyczne

Krystyna de Walden-Gałuszko – Jeszcze o sedacji – głos w dyskusji

Krzysztof Marczewski – Sedacja paliatywna – ciekawa alternatywa również dla zyskania czasu