POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Opinie i dyskusje
O pobieraniu narządów osób zmarłych (listopad – grudzień 2014)
Internetowa debata organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“ (NCN, Maestro 4) we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym

Wojciech Załuski, Czy słuszna jest zasada domniemanej zgody na pobieranie narządów od pacjentów?

Piotr Grzegorz Nowak, O przewadze regulacji sprzeciwu nad regulacjami opartymi na zasadzie wyraźnej zgody

Włodzimierz Galewicz, O domniemanej zgodzie i braku sprzeciwu

Janina Suchorzewska, Zgoda domniemana na pobieranie narządów do przeszczepienia z punktu widzenia lekarza klinicysty

Marian Machinek, Problematyka zasady zgody domniemanej w kontekście transplantacji narządów

Wojciech Załuski, Uwagi do głosów w debacie na temat zasady domniemanej zgody