POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Opinie i dyskusje
Pobieranie narządów po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia
Internetowa debata organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“ (NCN, Maestro 4) we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym