POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Opieka zdrowotna>Alokacja zasobów>Środki o niesprawdzonej efektywności

Chora leczona herceptyną - komentarz

opis

Przykład pokazuje duży, czasem kluczowy wpływ kampanii medialnych inspirowanych częstokroć przez producentów leków wykorzystujących i podsycających nadzieje pacjentów na cuda medyczne i cudowne leki, a także przez lekarzy uznających za swój moralny obowiązek walkę o przeżycie podopiecznych bez względu na jej koszty. W Anglii sprawa herceptyny unaoczniła łatwość, z jaką można podważać decyzje instytucji oceniających efektowność kosztową leków. Jest to także bardzo ważna lekcja dla Polski zamierzającej opracować przy pomocy Organizacji Oceny Technologii Medycznych koszyk usług gwarantowanych. Zdaniem ministra zdrowia, znajdzie się w nim nie podlegające limitowaniu finansowemu leczenie chorób nowotworowych. Pytanie, czy obejmie również specyfiki drogie o nie do końca sprawdzonej efektywności terapeutycznej.

Kampanie medialne mogą stanowić rodzaj skutecznej reklamy procedur medycznych zawyżając popyt na nie i w ten sposób niepotrzebnie windując cenę, którą nabywca musi płacić producentowi. Lekcja udzielona sprawą herceptyny powinna ustawicznie przypominać o dużym i zazwyczaj korupcyjnym wpływie kampanii medialnych na racjonalne planowanie zakresu świadczeń zdrowotnych.Opracował Kazimierz Szewczyk