POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Prokreacja>Aborcja

Doe przeciwko Bolton - komentarz

opis

W wyroku Doe v. Bolton Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych powołał się po raz pierwszy na sprawę Roe v. Wade, potwierdzając wiodący charakter tego ostatniego orzeczenia w zakresie spraw związanych z prawem do aborcji. Nowością orzeczenia Doe v. Bolton było stwierdzenie, że również przepisy proceduralne, przewidujące obowiązek akredytacji szpitala, opinii komisji szpitalnych lub opinii dodatkowych lekarzy w związku z planowanym zabiegiem przerwania ciąży należy uznać za niekonstytucyjne.

Komentarz przygotował Michał Araszkiewicz