POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Prokreacja>Aborcja

Maher przeciwko Roe - komentarz

opis

Orzeczenie Maher v. Roe ma istotne znaczenie, ponieważ Sąd Najwyższy stwierdził w nim wyraźnie, że respektowanie prawa kobiet do aborcji nie musi oznaczać ułatwiania im wykonywania tego zabiegu przez władze publiczne. Rozstrzygnięcie to potwierdziło również linię orzeczniczą przyjętą w wyroku Beal v. Doe.

Komentarz przygotował Michał Araszkiewicz