POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Prokreacja>Aborcja

City of Akron v. Akron Center of Reproductive Health, Inc. - komentarz

opis

W orzeczeniu w sprawie Akron Sąd Najwyższy rozstrzygnął szereg zagadnień szczegółowych związanych z zabiegiem przerwania ciąży na korzyść zwolenników szerokiej dostępności tego zabiegu. Tym samym, wyrok w sposób wyraźny zaznaczył pewien dualizm poglądów Sądu Najwyższego odnośnie ewentualnych ograniczeń dotyczących aborcji: dopuszczalne są ograniczenia o charakterze ekonomicznym (np. nie finansowanie wykonywania zabiegu ze środków publicznych), ale ograniczenia innego typu należy raczej uznawać za niekonstytucyjne.

Komentarz przygotował Michał Araszkiewicz