POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Prokreacja>Aborcja

Przerwanie ciąży nieletniej ciężarnej - komentarz

opis

Komentowany wyrok został wydany w sprawie, która głęboko podzieliła skład orzekający Sądu Najwyższego. Niemal każdy z sędziów wyraził inną opinię dotyczącą tego, jakie brzmienie kwestionowanych przepisów należałoby uznać za zgodne z Konstytucją. Należy również zwrócić uwagę, że autorzy ustawodawstwa aborcyjnego w Stanach Zjednoczonych zaczęli stosować w latach dziewięćdziesiątych zaawansowane techniki legislacyjne, zamieszczając w tekstach ustaw przepisy opcjonalne na wypadek uchylenia przepisów wyjściowych. Podkreślenia wymaga, że Sąd Najwyższy zaakceptował przepis, zgodnie z którym od oceny sądu zależy, czy małoletnia uzyska dostęp do zabiegu przerwania ciąży, czy też nie.

Komentarz przygotował Michał Araszkiewicz