POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Prokreacja>Aborcja

Legalne blokowanie dostępu do klinik aborcyjnych - komentarz

opis

Komentowany wyrok jest rozstrzygnięciem bez wątpienia ograniczającym de facto swobodę realizacji decyzji kobiet zainteresowanych przerwaniem ciąży. Sąd Najwyższy, dokonując oceny działań Operation Rescue zastosowała bardzo trudny do wykazania standard przypisania odpowiedzialności za naruszenie prawa, a mianowicie standard celowego działania. Z treści wyroku wynika, że celowości działania nie można domniemywać, lecz musi być ona niezbicie wykazana. W konsekwencji, Sąd Najwyższy usankcjonował prawnie działalność polegającą na fizycznym blokowaniu dostępu do klinik aborcyjnych oraz na pikietowaniu tychże klinik.

Komentarz przygotował Michał Araszkiewicz