POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Prokreacja>Aborcja>Zagrożenie dla zdrowia matki

Policjanci w gabinecie ginekologa - komentarz

opis


Powyższy kazus rozważany z perspektywy bioetyki kulturowej pokazuje, że Ustawa o planowaniu rodziny stanowi regulację prawną będącą nieusprawiedliwioną ingerencją państwa w macierzyństwo. Omawiany dokument poddaje kobietę ciężarną nadmiernej władzy i kontroli społecznej. Jej surowość jest dobrą miarą nasilenia społecznych lęków przed ciążą i kobietą ciężarną. Zadanie ochrony płodu i kobiety schodzi na drugi plan. Uciekając się do przymusu zachowania ciąży obecne prawo nie sprzyja także odpowiedzialnemu i dojrzałemu macierzyństwu.

Ustawodawca, nie zezwalając na aborcję ze wskazań społecznych, umieścił za wysoko dolną granicę ingerencji społeczeństwa w macierzyństwo. Kazus z Lublińca unaocznia, że niewłaściwe wyważenie nakazu ochrony wewnętrznej wartości życia prenatalnego, normy patocentrycznej i zakresu swobód reprodukcyjnych stwarza dogodne warunki wzrostu możliwych do uniknięcia cierpień. Mogą one osiągnąć intensywność drastycznie naruszającą godność kobiety.

Źródło: Kazimierz Szewczyk, Bioetyka, Państwowe Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.