POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Opieka zdrowotna>Alokacja zasobów

Dwie dziewczynki chore na wrodzony zespół nerczycowy
        opis        komentarz
Chłopiec operowany na przepuklinę
        opis        komentarz
Dwaj pacjenci z wysiękowym zwyrodnieniem plamki żółtej
        opis        komentarz
89 letni pacjent z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem
        opis        komentarz