POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Śmierć i umieranie>Rezygnacja z podtrzymywania życia>Rezygnacja z podtrzymywania życia w stanie terminalnym spowodowanym nowotworem

Kazus pacjenta z chłoniakiem śródpiersia
        opis
Pacjentka chora na raka szczęki
        opis        komentarz