POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Tematy
Etyka w praktyce medycznej

   Świadoma zgoda
      Leczenie bez zgody
      Zgoda zastępcza
   Przekaz informacji medycznych
      Informacje od pacjenta
      Informacje dla pacjenta
      Informacje o pacjencie
   Odmowa świadczeń i klauzula sumienia
   Racjonowanie świadczeń