POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Przeglądy aktów prawnych
Ochrona przed bólem i opieka paliatywna

  | Wszystkie | Prawa o zasięgu światowym | Prawa o zasięgu europejskim | Prawa w USA | Prawa polskie | Prawa w Wielkiej Brytanii | Prawa w Australii | Prawa we Francji | Prawa w Belgii | Prawa w Niemczech | Prawa w Austrii | Prawa w Kanadzie | Prawa w Szwajcarii | Prawa w Holandii | Prawa w Irlandii |
Prawa w Niemczech

§ 39a Stationäre und ambulante Hospizleistungen (Stacjonarne i ambulatoryjne usługi hospicyjne) – Księga V Sozialgesetzbuch (SGB) 

§ 37b Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (Specjalistyczna ambulatoryjna opieka paliatywna) – Księga V Sozialgesetzbuch (SGB) 

§ 132d Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

Rahmenvereinbarung über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung (Uzgodnienia ramowe o rodzaju, zakresie oraz gwarancji jakości stacjonarnych usług hospicyjnych) – na podstawie § 39a par. 1 zd. 4 SGB V

Ambulante Hospizdienste und stationäre Hospize vor existenziellen Problemen. Neuregelungen dringlich (Doniosłe problemy ambulatoryjnych służb hospicyjnych i hospicjów stacjonarnych. Pilna potrzeba nowych regulacji) – zalecenia Deutschen Hospiz- und PalliativVerband e.V., (Niemieckim Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej) z 13.03.2009

Rahmenvereinbarung zu den Voraussetzungen der Förderung sowie zu Inhalt, Qualität und Umfang der ambulanten Hospizarbeit (Uzgodnienia ramowe o warunkach, wymaganiach oraz treści, jakości i zakresie ambulatoryjnej opieki hospicyjnej) – na podstawie § 39a par. 2 zd. 7 SGB V

Richtlinie zur Verordnung von SAPV (Dyrektywa regulująca przepisywanie SAPV) – GBA (Der Gemeinsame Bundesausschuss) 15.04.2010

Gemeinsame Hinweise von DHPV und DGP zur Umsetzung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) gemäß §§ 37b, 132d und 92 SGB V und Eckpunkte für einen Mustervertrag (Wskazówki co do wdrażania specjalistycznej ambulatoryjnej opieki paliatywnej oraz wytyczne dla umowy wzorcowej) – zaproponowane wspólnie przez DHPV (Deutsche Hospiz- und PalliativVerband) i DGP (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin) 28.11.2011

Bericht an das Bundesministerium für Gesundheit über die Umsetzung der SAPV-Richtlinie für das Jahr 2011 (Raport zdający sprawę z procesu wdrażania dyrektywy SAPV w 2011 roku, przygotowany dla Ministerstwa Zdrowia) – Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA)

Empfehlungen für die Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (Zalecenia dla Specjalistycznej ambulatoryjnej opieki paliatywnej) – GKV-Spitzenverbandes na podstawie § 132d Abs. 2 SGB V 23.6.2008 (w brzmieniu z 05.11.2012)