POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Prokreacja>Aborcja

Roe przeciwko Wade - komentarz

opis

Orzeczenie Roe v. Wade stanowi według wielu wyliczeń najczęściej komentowany wyrok wydany przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Orzeczenie to wywołało debatę publiczną, która trwa po czasy współczesne. Oddziałało ono znacząco na kształt judykatury, ponieważ – jak dotąd – było ono cytowane w orzecznictwie sądowym i oficjalnych dokumentach ponad tysiąc razy. Sąd Najwyższy nie zdecydował się nigdy na przełamanie tego precedensu. Od czasu wyroku Roe v. Wade legalność aborcji na terenie Stanów Zjednoczonych jest – przynajmniej w odniesieniu do zabiegów wykonywanych w pierwszym trymestrze ciąży - faktem.

Komentarz przygotował Michał Araszkiewicz