POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Śmierć i umieranie>Letalna analgezja

Chory na nowotwór mózgu - komentarz

opis


Medycy i duża część społeczeństwa sądzi, że mówiąc prawdę odbieramy pacjentowi nadzieję. Nadziei zaś odbierać nie wolno, gdyż jest to działanie skracające życie. To obiegowe przeświadczenie było także udziałem lekarzy opiekujących się w szpitalu panem A. P. Byli przekonani, że długość życia pozostaje w bezpośrednim związku z intensywnością nadziei aplikowanej choremu. Rodzina podzieliła ten pogląd. Próby podjęcia przez pana A. P. rozmów na temat jego choroby i rokowania zbywano zapewnieniami o długim życiu, które miały podtrzymywać nadzieję. Córka przyznała, że tak naprawdę to nie wie, co ojciec tym myślał i jak odbierał ich milczenie w sprawach najbardziej go interesujących.

Źródło: Kazimierz Szewczyk, Bioetyka, Państwowe Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.