POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Śmierć i umieranie>Eutanazja i wspomagane samobójstwo>Niezmedykalizowana pomoc w samobójstwie

Kazus Dianne Pretty
        opis        komentarz