POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / WPROWADZENIE - Kazusy
>Śmierć i umieranie>Rezygnacja z podtrzymywania życia

Śmierć pacjentki z zaawansowaną chorobą Alzheimera
        opis
Pacjent w podeszłym wieku intensywnie diagnozowany i leczony
        opis        komentarz
Przypadek pacjenta poddanego procedurze resuscytacji daremnej przez zespół specjalistyczny pogotowia ratunkowego
        opis        komentarz
Sprawa Glass przeciwko Zjednoczonemu Królestwu
        opis        komentarz
Przypadek chorej z hipotermią poddanej resuscytacji
        opis        komentarz
Pacjentka chora na zaawansowanego mięsaka macicy
        opis        komentarz