POLSKI  ENGLISH

ETYKA W POLITYCE - Kazusy
>Etyka wojny>Odstraszanie nuklearne

Maszyna dnia sądnego - opis

komentarz

Ocena moralna odstraszania nuklearnego z różnych perspektyw została przedstawiona w kazusie „(Nie)Moralność odstraszania nuklearnego”. Odstraszanie zdefiniowano jako pewną strategię, która polega „na tym, że państwo posiadające broń atomową zagraża innemu państwu dysponującemu arsenałem nuklearnym, że w razie ataku, odpowie kontratakiem. W interesie obu stron jest więc powstrzymywanie się od użycia broni atomowej.” Samo odstraszanie nuklearne może przyjąć różne formy. W historii rozważano także przypadki fikcyjne, prowadzenia takiej polityki. Część z nich nie była możliwa do zrealizowania w rzeczywistości. Jednym z nich, zaproponowanym w latach pięćdziesiątych XX wieku, była – tak zwana – maszyna dnia sądnego MDS (ang. doomsday device). Autorem tej strategii był Herman Kahn. Miał to być komputer połączony ze składem bomb wodorowych. W razie wrogiego ataku nuklearnego komputer miał odpalać głowice. Siła wybuchu oraz opad promieniotwórczy doprowadziłyby do zniszczenia życia na ziemi.Opracował Tomasz Kuniński