POLSKI  ENGLISH

ETYKA W POLITYCE - Kazusy
>Etyka wojny>Odstraszanie nuklearne

Przypadek Izraela - opis

komentarz

Ocena moralna odstraszania nuklearnego z różnych perspektyw została przedstawiona w kazusie „(Nie)Moralność odstraszania nuklearnego”. Odstraszanie zdefiniowano jako pewną strategię, która polega „na tym, że państwo posiadające broń atomową zagraża innemu państwu dysponującemu arsenałem nuklearnym, że w razie ataku, odpowie kontratakiem. W interesie obu stron jest więc powstrzymywanie się od użycia broni atomowej.” Była więc rozpatrywana na pewnym ogólniejszym poziomie. Sama strategia odstraszania nuklearnego może przybrać jednak różne formy, które także można poddać moralnej ocenie. Przykładem może tu być tak zwana Maszyna Dnia Sądnego, hipotetyczne urządzenie, które miało zniszczyć całe życie na ziemi w przypadku ataku nuklearnego (patrz kazus: „Odstraszanie nuklearne: maszyna dnia sądnego”). Uważa się, że funkcję odstraszającą może spełniać samo posiadanie broni atomowej. W tym kontekście można powołać się na przykład Izraela. Powszechnie uważa się, że państwo to posiada broń atomową, ale jego przedstawiciele nie zaprzeczają ani nie potwierdzają tych przypuszczeń.


Opracował Tomasz Kuniński