POLSKI  ENGLISH

ETYKA W POLITYCE - Kazusy
>Etyka wojny>Odstraszanie nuklearne

(Nie)Moralność odstraszania nuklearnego - opis

komentarz

Odstraszanie nuklearne było kluczową strategią okresu zimnej wojny. Najprościej rzecz ujmując, polega ona na tym, że państwo posiadające broń atomową zagraża innemu państwu dysponującemu arsenałem nuklearnym, że w razie ataku, odpowie kontratakiem. W interesie obu stron jest więc powstrzymywanie się od użycia broni atomowej. Problem użycia broni atomowej nie stracił na znaczeniu, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę takie państwa jak Indie, Pakistan, Koreę Północną czy Iran. Należy także pamiętać, że kres zimnej wojny nie oznacza końca prowadzenia polityki nuklearnej przez USA, Rosję czy Chiny. Moralną ocenę odstraszania można jednak rozpatrywać poza kontekstem politycznym.


Opracował Tomasz Kuniński