POLSKI  ENGLISH

ETYKA W POLITYCE - Kazusy
>Państwo - jednostka>Obywatelskie nieposłuszeństwo

Protesty na autostradzie A4 - komentarz

opis

Opisywane zagadnienia wydają się na pierwszy rzut oka mało związane z polityką. Na pewno stanowią one jednak istotny przykład walki obywateli z firmą, która – ich zdaniem – nie wywiązuje się z umowy. Zamiast nieposłuszeństwa obywatelskiego, mamy protest przeciwko prywatnemu podmiotowi. Obie przedstawione formy protestu mają jednak swój wymiar polityczny. Po pierwsze, mamy apele o zmianę dotychczasowych przepisów. Po drugie, protest może być wykorzystywany do zbicia politycznego kapitału, na przykład poprzez czynne poparcie strony protestującej i zaproponowanie rozwiązania przez określoną stronę politycznego sporu. Co ważne, jak podkreślił Adam Bodnar, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wejście w życie przyjętej przez rząd ustawy o pozwach zbiorowych może zmienić decyzje nieprzejednanych firm. Pomimo, że Fras wygrał sprawę w sądzie (a dokładniej, nie przegrał), przebija z niej obraz jednostki bezsilnie zmagającej się z wymiarem sprawiedliwości. Mecenas zwrócił się bowiem o pomoc do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale ci odmówili pomocy [1].

Protest motocyklistów stawia z kolei pytania o granice protestów organizowanych przez obywateli. Z jednej jest on przykładem budowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, tego, że z całego kraju określona grupa może zebrać się w jakiejś jednej sprawie. Z drugiej, nie sposób nie zapytać o zasadność jego formy i tego, czy rzeczywiście został on wymierzony przeciwko adresatowi postulatów. Wydaje się bowiem, że z powodu wydłużenia czasu oczekiwania bardziej ucierpieli na proteście pozostali kierowcy, a nie firma będąca koncesjonariuszem autostrady. Demokracja pozwala na publiczne manifestowanie swojego niezadowolenia wobec polityki państwa czy działania jakiegoś prywatnego podmiotu. Wolność ta nie może jednak kolidować z wolnością innych obywateli.

Opracował Tomasz Kuniński

[1] „Gazeta Wyborcza”, „Adwokat na A4, czyli szach autostradzie”, 25 maja 2009 r.

Źródła:
• Wikipedia
• Portal gazeta.pl
• „Gazeta Wyborcza”
• Strona internetowa Autostrady Małopolskiej A4