POLSKI  ENGLISH

ETYKA W POLITYCE - Kazusy
Maher przeciwko Roe - komentarz

Orzeczenie Maher v. Roe ma istotne znaczenie, ponieważ Sąd Najwyższy stwierdził w nim wyraźnie, że respektowanie prawa kobiet do aborcji nie musi oznaczać ułatwiania im wykonywania tego zabiegu przez władze publiczne. Rozstrzygnięcie to potwierdziło również linię orzeczniczą przyjętą w wyroku Beal v. Doe.

Komentarz przygotował Michał Araszkiewicz