POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka zawodów medycznych>Etyka lekarska>Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu

Pacjentka z odłamkiem narzędzia w kanale zębowym - opis

komentarz

Pacjentka, Anna K. lat 47, zgłosiła się do prywatnego gabinetu z bólem zęba 46 (ząb stały, szósty, dolny prawy). Lekarz po prze-prowadzeniu wywiadu, zbadaniu pacjentki oraz po zapoznaniu się z wynikami radiowizjografii (RVG) stwierdził, że doszło do zakażenia miazgi zęba w wyniku ubytku próchnicowego. Ząb ten należy leczyć endodontycznie (kanałowo), a następnie dopiero ostatecznie wypełnić. Pacjentka została poinformowana o sposobie i kosztach leczenia. RVG jest techniką wykorzystującą minimalną dawkę promieni rentgena przy procedurze prześwietlenia zęba.

Lekarz podczas pierwszej wizyty wykonał zabieg uśmierzający ból oraz umówił się na kolejną wizytę celem dalszego leczenia. Wręczył pani K. także formularz zgody na leczenie kanałowe, do zapoznania się z nim w domu i podpisania . Uwzględniono w nim możliwość złamania się narzędzia podczas leczenia kanałowego.

W trakcie drugiej wizyty dentysta próbował opracować (udrożnić) kanały korzeniowe, jednak mimo starań nie mógł tego zrobić. Ząb 46 miał bardzo zakrzywione i wąskie kanały korzeniowe. Lekarz stwierdził, że nie jest w stanie ich udrożnić. Uważał, że dalsze leczenie musi być wykonane pod mikroskopem i przy użyciu ultradźwięków. Dlatego postanowił skierować pacjentkę do specjalisty endodonty. Chora została poinformowana o trudnościach anatomicznych zęba 46 (zakrzywione i wąskie kanały korzeniowe).

Pani K. zgłosiła się do gabinetu stomatologicznego, w którym przyjmował specjalista endodonta. Lekarz przed wykonaniem dalszych zabiegów przeprowadził wywiad z chorą, zbadał ją oraz sporządził zdjęcie RVG. RVG wykazała, że w jednym z kanałów pozostawiony był załamany kawałek narzędzia kanałowego. Dalsze leczenie tego zęba powinno polegać na usunięciu odłamka, opracowaniu kanałów, wypełnieniu kanałów oraz ostatecznym wypełnieniu zęba, czyli sporządzeniu endokorony (uzupełnienia protetycznego).

Usunięcie złamanego narzędzia wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz prawdopodobną dodatkową wizytą. Pacjentka nie została poinformowana przez lekarza, który przyjmował ją wcześniej, o złamanym narzędziu pozostawionym przez niego w kanale. Po krótkim namyśle edodonta zdecydował się zataić ten fakt przed panią K.

Kazus opisał: Piotr Skrzypek