POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka zawodów medycznych>Etyka lekarska>Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu

Pacjentka poparzona podczas rehabilitacji - komentarz

opis

Personel Zakładu Rehabilitacji popełnił wiele błędów podczas wykonywania świadczenia. Zasadniczym błędem była zmiana emitera Sollux na Sunlamp. Doprowadziło to do poparzenia twarzy pacjentki [1] [2] [3]. Decyzje podjęli pracownicy Zakładu nieuprawnieni do niej. O zmianie zabiegu może decydować osoba mająca (co najmniej) stopień magistra rehabilitacji ze specjalizacją w rehabilitacji lub lekarz z tą specjalizacją [3] [4]. Niewykluczone, że fizjoterapeuci nie wiedzieli o podziale długości promieniowania na IR-A, IR-B, IR-C, twierdząc, że lampy działają tak samo.

Umiejscowienie oparzeń wskazuje, że również metodyka zabiegu była źle wykonana. Pacjentka miała mieć wykonany zabieg na twarz, a nie na szyję czy dekolt oraz ramię. Zwyczajnie nie zabezpieczono innych okolic ciała [1] [2].

Dobór personelu prowadzącego zabiegi świadczy o lekceważeniu procedur w Zakładzie. Usługę wykonywał licencjusz w towarzystwie stażysty o niewielkim, miesięcznym doświadczeniu. Zlekceważono wymóg, zgodnie z którym opiekunem stażysty może być fizjoterapeuta po studiach magisterskich [4] [5].

Problem dochodzenia swoich praw przez pacjentkę w związku z doznaną krzywdą, oszpeceniem twarzy oraz nieotrzymaniem należnego zadośćuczynienia, pozostaje nadal nie załatwiony. Beaty C. nie stać na dochodzenie swoich praw i odszkodowania na drodze cywilno-prawnej.

Komentarz przygotowała Julia Pingot

Przypisy:

[1] A. Bauer, M. Wiecheć, Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach Fizykalnych, Markmed Rehabilitacja, Wrocław 2005.

[2] T. Mika, W. Kasprzak, Fizykotrapia, PZWL, Warszawa 2003.

[3] A. Straburzyńska- Lupa, G. Straburzyński, Fizjoterapia, PZWL, Warszawa 2003.

[4] W. Kiebzak, K. Gieremek, M. Florczyk, M. Kiljański, Kodeks etyczny fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej, „Fizjoterapia Polska” 2009, nr 3., 266-72.

[5] W. Kiebzak, Z. Śliwiński i inni, Podstawy prawne zawodu fizjoterapeuty, stan na 2006;
http://www.fizjoterapia.org.pl/akty_prawne.pdf