POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Odmowa świadczeń i klauzula sumienia

Pichon i Sajous przeciwko Francji
        opis
Sprawa P. i S. przeciwko Polsce
        opis        komentarz
Pacjentka żądająca świadczeń stomatologicznych niezgodnych ze sztuką medyczną
        opis
Kazus Janaway przeciwko Salford Health Authority
        opis        komentarz
Sprawa położnych Mary Teresy Doogan i Concepty Wood
        opis        komentarz
Pacjentka chora na zaawansowanego mięsaka macicy
        opis        komentarz
Cuthbertson przeciwko Rasouli
        opis        komentarz