POLSKI  ENGLISH

BIOETYKA / ETYKA MEDYCZNA - Kazusy
>Etyka w praktyce medycznej>Racjonowanie świadczeń

Kazus pacjentki po udarze mózgu oczekującej w szpitalu na miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
        opis
Dwaj pacjenci z wysiękowym zwyrodnieniem plamki żółtej
        opis        komentarz